KTO SME?

O nás

Oblasť medicíny a zdravotníctva je vždy aktuálna, ide o žiadaný a špecializovaný segment na trhu práce!

Sme tím profesionálov, ktorý poskytuje komplexné služby nielen pri výbere a hľadaní správneho zdravotníckeho personálu pre ambulancie a nemocnice na Slovensku, ale aj pri zamestnávaní zdravotníkov (lekárov, sestier, sanitárov, laborantov) na Slovensku!

Pre zamestnávateľov

SPRACUJEME:

 • Vaše požiadavky na budúceho zamestnanca
 • Súčasné pracovné zákony a predpisy
 • Vaše návrhy a priania v procese spolupráce

ZABEZPEČÍME:

 • Prípravu potrebných dokumentov a potvrdenie nostrifikácie
 • Výber zamestnanca, ktorého potrebujete a jeho prípravu na pohovor
 • Pomoc kandidátovi v procese premiestnenia a adaptácie

BUDEME AJ NAĎALEJ SPOLUPRACOVAŤ:

 • Preberieme pracovný postup a detaily zmluvy
 • Dohodneme sa na cene našich služieb
 • Stanovíme si termíny na splnenie našich úloh

GARANTUJEME:

 • Profesionalitu a kvalifikáciu našich kandidátov
 • Podporu a poradenstvo počas celého procesu
 • Dôveryhodnosť, individuálny a etický prístup ku klientom aj zamestnávateľom

Pre kandidátov

Slovensko je perspektívnou krajinou pre váš kariérny rast. Víta zahraničných špecialistov a ponúka im slušné pracovné podmienky: vysoké platy, sociálny balíček, poistenie, pomoc s ubytovaním, jazykové vzdelávanie. Vďaka vysokej úrovni bezpečnosti na Slovensku, ústretovosti miestneho obyvateľstva, podobnosti mentality a kultúry je proces adaptácie a integrácie maximálne bezproblémový a množstvo aktuálnych voľných pracovných miest vám zaručuje zamestnanie v tom správnom odbore!

Náš tím poskytuje asistenciu vo všetkých fázach vášho zamestnania na Slovensku:

 1. Nostrifikácia – pomáhame s potvrdením dokladu o vzdelaní.
 2. Hľadanie zamestnávateľa, organizácia pohovorov, príprava podkladov pre získanie povolenia na pobyt a odchod na Slovensko (organizácia sťahovania do krajiny, pomoc pri adaptácii na novom pracovisku).
 3. Realizujeme prípravné jazykové kurzy slovenského jazyka (2 stupne), ktoré pomôžu v každodennom živote, v práci a pri príprave na zloženie skúšok na potvrdenie kvalifikácie a znalosti slovenského jazyka.
 4. Konzultácie pri príprave na skúšky na potvrdenie vašej kvalifikácie.
 5. Poslednou etapou je potvrdenie špecializácie.

Len 5 krokov a ste špecializovaným zdravotníckym pracovník v perspektívnej európskej krajine!

Máte záujem o spoluprácu alebo máte otázky?