KTO SME?

O nás

Oblasť medicíny a zdravia je vždy relevantným, požadovaným a špecializovaným segmentom trhu práce!

Sme tím profesionálov, ktorí poskytujú komplexné služby, ako pri výbere a hľadaní potrebného zdravotníckeho personálu pre kliniky na Slovensku, tak aj pri zamestnávaní zdravotníckeho personálu (lekárov, zdravotné sestry, záchranárov, laborantov) na Slovensku!

Pre zamestnávateľov

BERIEME DO ÚVAHY:

 • Vaše požiadavky na budúceho zamestnanca
 • Súčasné pracovné zákony a nariadenia
 • Vaše návrhy a priania v procese spolupráce

ZABEZPEČÍME:

 • Prípravu potrebných dokumentov a potvrdenie nostrifikácie
 • Výber správneho zamestnanca a jeho prípravu na pohovor
 • Pomoc kandidátovi v procese presťahovania a adaptácie

SME NAPRED:

 • Diskutujeme o postupe práce a podrobnostiach zmluvy
 • Dohodneme sa na cene našich služieb
 • Stanovujeme termíny vyplnenia našich úloh

ZÁRUČUJEME:

 • Profesionalitu a kvalifikáciu našich kandidátov
 • Podporu a konzultácie počas celého procesu
 • Dôvernosť, individuálny a etický prístup ku klientom a zamestnávateľom

Pre kandidátov

Slovensko – je Vaša perspektíva a kariérny rozvoj. Táto krajina víta zahraničných odborníkov a ponúka im dôstojné pracovné podmienky: vysoké mzdy, sociálny balík, poistenie, pomoc s ubytovaním, výučbou jazyka. Vzhľadom na úroveň bezpečnosti Slovenska, na prívetivosť miestného obyvateľstva, podobnosť mentality a kultúry, proces adaptácie a integrácie je čo najplynulejší, a počet aktuálnych voľných pracovných miest zaručuje pre Vás zamestnanie!

Náš tím poskytuje pomoc vo všetkých fázach vášho zamestnania na Slovensku:

 1. Nostrifikácia – potvrdenie o vzdelaní.
 2. Hľadanie zamestnávateľa, organizácia pohovorov, príprava podkladov pre získanie povolenia na pobyt a presťahovanie na Slovensko (organizácia odchodu do krajiny, pomoc pri adaptácii na nové pracovisko).
 3. Realizujeme prípravné jazykové kurzy slovenského jazyka (2 etapy), ktoré pomôžu v každodennom živote, v práci a pri príprave na absolvovanie skúšok na potvrdenie kvalifikácie a znalosti slovenského jazyka.
 4. Konzultácie pri príprave na absolvovanie skúšky na potvrdenie Vašej kvalifikácie.
 5. Posledná etapa – potvrdenie Vašej špecializácie.

Len 5 krokov a Ste špecializovaný zdravotnícky pracovník v perspektívnej európskej krajine!

Máte záujem o spoluprácu alebo nejaké otázky