Poskytujeme služby v oblasti vyhľadávania a výberu zdravotníckeho personálu do zdravotníckych zariadení na Slovensku!

Pomôžeme Vám nájsť vhodného zamestnanca podľa vašich požiadaviek a prianí.

Sme:

  • garantujeme kvalifikáciu a profesionalitu našich uchádzačov o zamestnanie;
  • v procese našej spolupráce s Vami dodržiavame dôvernosť, individuálny prístup a etický postoj;
  • dodržujeme termíny plnenia úloh a dohodnuté detaily zmluvy;
  • vždy berieme do úvahy aktuálne zákony a predpisy o zamestnávaní na území Slovenskej republiky;
  • poskytujeme informačnú podporu vo všetkých fázach spolupráce s Vami a uchádzačom o zamestnanie.

Ako začíname svoju prácu?

Prvým krokom

Je vyhľadanie zdravotníckeho personálu. Hľadáme špecialistov ako sú lekári, sestry alebo laboranti. S každým z nich určite uskutočňujeme konzultáciu, počas ktorej sa zaujímame o dĺžku služby a pracovné skúsenosti, kontrolujeme ich dokumentáciu, vzdelanie, špecializáciu, pripravenosť na ďalšie zamestnanie.

Ďalší krok

Začiatok práce s kandidátmi, ktorí úspešne prešli naším počiatočným výberom.
Pomáhame im napísať životopis a preložiť ho do slovenčiny. Ďalej nasleduje príprava potrebných dokumentov na uznanie diplomu na Slovensku.

Nostrifikácia

Zhromažďujeme a pripravujeme všetky potrebné dokumenty na nostrifikáciu diplomu.

Načo to je? Nostrifikácia uznáva zahraničné diplomy o stredoškolskom, vysokoškolskom a postgraduálnom odbornom vzdelávaní. Na Slovensku je nostrifikácia diplomu predpokladom zamestnania v určitej špecializácii, vrátane oblasti medicíny. Zaoberáme sa prípravou a odosielaním dokumentov, platením potrebných poplatkov a po 90 dňoch dostávame odpoveď z Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR o nostrifikácii.

Kurzy slovenského jazyka pre uchádzačov

Poskytujeme kurzy slovenského jazyka pre zdravotníckych pracovníkov. Ide o dôležitú fázu, ktorá je potrebná pre úspešnú prácu kandidáta na území Slovenska a podľa toho aj vo Vašom zdravotníckom zariadení.

V kurze si kandidát preštuduje základy slovenského jazyka, základy lekárskeho slovenského jazyka a počas praktickej časti si upevní svoje znalosti. Ďalej môže pokračovať v štúdiu v inom kurze, kde uchádzači budú študovať konkrétne témy pre absolvovanie kvalifikačnej skúšky: chirurgia, anatómia, pôrodníctvo, pediatria, všeobecne uznávané a záväzné právne normy.

Organizácia pohovorov

Pripravíme kandidátov na stretnutie a pohovor s Vami. Študujete životopisy uchádzačov, ak Vás nejaký životopis zaujíma, informujete nás a dohodneme si pohovor.
Pohovor prebieha online formou, schvaľujeme s Vami dátum a čas, po pohovore kontaktujeme kandidáta a informujeme ho o výsledkoch.

Registrácia povolenia na pobyt a odchod do práce

Po úspešnom pohovore sa spolu s kandidátom začíname pripravovať na jeho odchod do práce. Plne kontrolujeme prípravu potrebných dokumentov pre registráciu povolenia pobytu na Slovensku a sprevádzame kandidáta na migračné oddelenie/konzulát. Poradíme kandidátovi vo všetkých otázkach týkajúcich sa odchodu do práce, jeho pobytu na Slovensku a pracovnej činnosti.

Pomoc pri príprave na dodatočnú skúšku (doplňujúca skúška)

Od 1. januára 2016 sú lekári všetkých odborov (vrátane zubných lekárov, protetikov, farmaceutov, zdravotných sestier, fyzioterapeutov) povinní vykonať kvalifikačnú skúšku. To platí pre všetkých zahraničných špecialistov, ktorí chcú vykonávať lekársku prax na Slovensku. Môžeme vám pomôcť s prípravou zamestnanca na túto skúšku.

Uznanie špecializácie

Na to, aby lekár vo Vašej inštitúcii mohol pracovať ako odborný lekár, musí mať atestáciu zo zvolenej špecializácie na Slovensku. S touto otázkou taktiež Vám môžeme pomôcť.

Máte záujem o spoluprácu, o našom kandidátovi alebo máte otázky - NAPÍŠTE NÁM!

Nenašli ste čo hľadáte?

Kontaktujte nás