Príprava na doplňujúcu skúšku

Jednou z najdôležitejších etáp pre zahraničného zdravotníckeho pracovníka je absolvovanie kvalifikačnej skúšky (doplňujúca skúška).

Od 1. januára 2016 sú lekári všetkých odborov (vrátane zubných lekárov, protetikov, farmaceutov, zdravotných sestier, fyzioterapeutov) povinní absolvovať kvalifikačnú skúšku. V súlade so zákonom, jedným z predpokladov práce v zdravotníctve je znalosť štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na realizáciu takejto činnosti. To platí pre zahraničných špecialistov, ktorí chcú vykonávať zdravotnícku prax na Slovensku.

Kedy môže zamestnanec vykonať skúšku?

Skúška potvrdenia kvalifikácie sa koná dvakrát ročne (na jar a na jeseň) na Ministerstve školstva SR a na jednej zo zdravotníckych univerzít na Slovensku.

Ako skúška prebieha?

Skúška pozostáva z dvoch častí: písomná a ústna. Počas písomnej časti kandidát odpovie na 100 otázok: 80 otázok z tematických oblastí, akými sú všeobecné lekárstvo, gynekológia, chirurgia, pediatria a 20 otázok o regulačnom a legislatívnom rámci zdravotníctva na Slovensku. Otázky budú otvorené a s výberom z viacerých možností.

Ústna časť skúšky pozostáva zo živej komunikácie s členmi komisie, kde sa budú posudzovať rôzne prípady z zdravotníckej praxe a skúšajúci bude musieť nájsť riešenie problému a vysvetliť ho.

V spojení s dôležitou a povinnou skúškou naša firma ponúka špeciálny kurz slovenského jazyka, ktorý pripraví vášho zamestnanca na úspešné zvládnutie tejto skúšky!

Kurz trvá päť mesiacov alebo 250 akademických hodín. Vyučovanie prebieha tri dni v týždni po štyri akademické hodiny denne a je zostavený flexibilný rozvrh hodín. Školenie prebieha popoludní, čo kandidáta neodvádza od pracovných povinností alebo od prípravy na zamestnanie.

Kurz je vedený odbornými slovenskými lektormi, ktorí sú rodení hovoriaci slovenského jazyka a už roky pripravujú zdravotnícky personál na skúšku a odbornú činnosť na Slovensku.

Výučba prebieha podľa špecializovaných slovenských učebníc pre školenie zdravotníckych pracovníkov. Každý mesiac je kurzov venovaný štúdiu konkrétnej oblasti: anatómia, pediatria, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, všeobecne uznávaným a záväzným právnym normám.

Každý študijný blok bude obsahovať príslušnú odbornú terminológiu a bibliografiu, testy a otázky, ktoré už boli alebo môžu byť súčasťou skúšky, čo umožní uchádzačovi pripraviť sa na skúšku čo najefektívnejšie.

V jednej skupine nie je viac ako 12 ľudí, čo nám umožňuje používať individuálny prístup k vášmu zamestnancovi. Sme pripravení zodpovedať na všetky otázky, podporujeme počas celého štúdia a zaručujeme kvalitnú prípravu na skúšku!

Máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac? Vyplňte nižšie uvedený formulár a my Vás budeme kontaktovať!

Nenašli ste čo hľadáte?

Kontaktujte nás